Historie

 

Historie obecní knihovny ve Vřesovicích

Obecní knihovna navázala svou prospěšnou činností na Čtenářsko-pěvecký spolek, založený již v roce 1875 za starostování Františka Lužného, úspěšně se rozvíjející zvláště od příchodu učitele Jana Měrky v roce 1883. A i v dalších letech byla úspěšná činnost knihovny často spojena se jmény vřesovických učitelů. Knihovna (půjčování knih) je nejstarší spolek ve Vřesovicích.

Významným datem se stal rok 1919, kdy vyšel zákon o veřejných knihovnách obecních, který ukádal každé obci mít knihovnu a udržovat ji podle nařízení v zákoně obsažených.

Obec umístila knihovnu do budovy školy a knihovnictvím pověřila od roku 1926 řídícího učitele Aloise Jurtíka, měla evidováno 690 svazků.

Knihovník Alois Jurtík zavedl již před Druhou válkou večerní besedy s promítáním světělných obrazů.Při té příležitosti nabízel k půjčení knihy historické a především válečné.Knihovna v období okupace prošla cenzurou a podle seznamu muselo být vyřazeno asi 80 knih s obsahem protiněmeckým a protirakouským.Knihy však nebyly zničeny, jak bylo přísně nařízeno, ale bezpečně uschovány na půdě školy.Po válce v roce 1945 byla uspořádaná výstava s názvem:" Knihy, které jsme zachránili" a měla velký úspěch.

Po únorových událostech 1948 nastala nová čistka evidovaných knih, které byly závadné a nepřijatelné komunistům.

V roce 1953 byli na návrh MO KSČ pověřeni vedením knihovny mladí knihovníci: Miroslav Doubrava a Břetislav Michálek, kteří se krátkodobě střídali.

1.9.1955 nastoupil na místo knihovníka pan učitel Stanislav Slavotínek, který pak trpělivě dával knihovnu do pořádku, zavedl novou evidenci, kartotéku a velmi citlivě za svého působení doplňoval knihovnu kvalitními tituly.Důsledná práce trvala až do 31.12.1995, kdy jej vystřídala jeho dcera Milada Novotná, která pokračovala v nastaveném trendu až do 28.2.2007.

Její funkci převzala Monika Bláhová, která ji vykonávala do 31.10.2007.

Současným knihovníkem je Petr Kroupa, který postupně vložil celý knižní fond do moderního katalogizačního programu Clavius.

Knihovna se za dob svého trvání několikrát stěhovala. Ve škole, těsně před Druhou válkou byla krátce v sokolovně, pak v Katolickém domě(orlovně) a v domech, kde měl sídlo MNV. Od roku 1960 byla na zámku, kde se ale dvakrát přestěhovala z různých místností.

V průběhu prázdnin roku 2012 byla přestěhována do zrekonstruovaných místností, přízemí  bývalé fary.

V roce 2010 oslavila již 135 let nepřetržité činnosti.